Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cho Học sinh - Sinh viên toàn trường

29/09/2017

 

 

Truy cập đường dẫn sau để đăng ký học: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAyN7iqqIvhTI5evxTg4TcrFCOxfW6Tu3cfRqEBKONcPNQA/viewform

 

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HS-SV TOÀN TRƯỜNG

 

 • - Tin học quản lý 1 giúp người học dùng Ms Excel quản lý dữ liệu và lập hệ thống sổ sách báo cáo kế toán.

 

 • - Tin học quản lý 2 giúp người học hệ thống lại kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, kiến thức về kế toán và dùng Ms Access tổ chức quản lý dữ liệu và xây dựng ứng dụng cụ thể trong lĩnh vực kinh tế (kế toán, tài chính và quản trị kinh doanh) và các lĩnh vực khác.

 

STT

Lớp học

Học phí

Thời gian học

Đối tượng học

Nội dung học

1

Tin học quản lý 1

900.000
VND

03 tuần
(Tối thứ 2–4–6)

 • - Có kiến thức về kế toán
 • - Có kiến thức về hệ thống thông tin kế toán
 • - Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • - Thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính
 • Đã làm quen với bộ phần mềm văn phòng (Ms Word, Ms Excel)
 • - Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý
 • - Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
 • - Tổ chức dữ liệu trên Ms Excel
 • - Lập hệ thống sổ nhật ký và Sổ cái trên Ms Excel
 • - Lập sổ nhập xuất tồn và các sổ chi tiết trên Ms Excel
 • - Lập báo cáo tài chính trên Ms Excel

03 tuần
(Tối thứ 3–5–7)

2

Tin học quản lý 2

1.200.000
VND

01 tháng
(Tối thứ 2–4–6)

 • - Hệ thống thông tin quản lý
 • - Có kiến thức về kế toán
 • - Có kiến thức về hệ thống thông tin kế toán
 • - Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • - Thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính
 • - Đã làm quen với bộ phần mềm văn phòng (Ms  Excel, Ms Access)
 • - Hệ thống lại kiến thức kế toán, hệ thống thông tin kế toán
 • - Một số điểm quan trọng của thông tư 200
 • - Tổ chức dữ liệu kế toán trên Ms Access
 • - Các ràng buộc đối với dữ liệu (kiểm soát dữ liệu nhập)
 • - Tạo mẫu cập nhập dữ liệu trên Ms Access
 • - Xử lý dữ liệu kế toán
 • - Tạo báo biểu, báo cáo kế toán
 • - Tạo ứng dụng cụ thể nhằm quản lý thông tin tài chính, kế toán và quản trị kinh doanh

01 tháng
(Tối thứ 3–5–7)

 

Truy cập đường dẫn sau để đăng ký học: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAyN7iqqIvhTI5evxTg4TcrFCOxfW6Tu3cfRqEBKONcPNQA/viewform

 

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HS-SV TOÀN TRƯỜNG

 

 • - Kỹ năng lập trình với ngôn ngữ C giúp cho người học các kiến thức nền tảng về lập trình và khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C viết các thủ tục (procedure) và hàm (function) để giải quyết các yêu cầu.

 

STT

Lớp học

Học phí

Thời gian học

Đối tượng học

Nội dung học

1

Kỹ năng lập trình với ngôn ngữ C

900.000
VND

03 tuần
(Tối thứ 2–4–6)

 • - Có khả năng về tư duy và tính toán
 • - Yêu thích lập trình
 • - Thích tìm tòi các thuật toán và giải bài toán bằng công nghệ thông tin
 • - Có kiến thức về kỹ thuật và công nghệ
 • - Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • - Thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính
 • - Đã làm quen với bộ phần mềm văn phòng
 • - Hiểu biết về phần mềm  trên máy tính

 

 • - Tổng quan về lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • - Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C
 • - Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ C: Các chỉ thị tiền xử lý, kiểu dữ liệu, khai báo biến, các prototype, hàm main và định nghĩa các hàm tự tạo
 • - Các lệnh điều khiển trong ngôn ngữ C
 • - Mảng 1 chiều, mảng 2 chiều
 • - Thư viện hàm chuẩn trong ngôn ngữ C
 • - Phân biệt thủ tục hay chương trình con (procedure) và hàm (function)
 • - Cách viết chương trình con và hàm
 • - Cách viết hàm main
 • - Cách gọi và sửa lỗi chương trình con và hàm

03 tuần
(Tối thứ 3–5–7)

 

Truy cập đường dẫn sau để đăng ký học: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAyN7iqqIvhTI5evxTg4TcrFCOxfW6Tu3cfRqEBKONcPNQA/viewform

 

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HS-SV TOÀN TRƯỜNG

 

 • - Khóa học Phân tích dữ liệu và dự báo cung cấp cho người học một cách có hệ thống các phương pháp thu thập dữ liệu, phân biệt dữ liệu, phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra dự báo làm cơ sở cho dự đoán của lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai.

 

STT

Lớp học

Học phí

Thời gian học

Đối tượng học

Nội dung học

1

Phân tích dữ liệu và dự báo

900.000
VND

03 tuần
(Tối thứ 2–4–6)

 • - Có khả năng về tư duy và tính toán
 • - Yêu thích thu thập số liệu, phân tích số liệu và dự báo
 • - Thích tìm tòi các thuật toán và giải bài toán bằng công nghệ thông tin
 • - Có sở thích về kỹ thuật và công nghệ
 • - Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • - Thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính
 • - Đã làm quen với bộ phần mềm văn phòng
 • - Hiểu biết về phần mềm  trên máy tính

 

 • - Tổng quan về thu thập dữ liệu, phân loại dữ liệu: Định tính, định lượng, các loại thang đo: danh nghĩa, thứ bậc, khoảng cách, tỉ lệ.
 • - Tạo biến trong thu thập lưu trữ và phân tích dữ liệu.
 • - Các phương pháp làm sạch dữ liệu.
 • - Chuyển đổi dạng biến: chuyển biến định lượng thành định tính, biến dạng Catogory thành dạng Dichotomy, giảm số biểu hiện của biến.
 • - Thống kê dữ liệu: Bảng tần số cho biết số lần xuất hiện của một biểu hiện là bao nhiêu, bảng kê mô tả trình bày các đại lượng thống kê mô tả trên các biến định lượng, bảng tổng hợp nhiều biến nhằm so sánh và tìm mối liên hệ giữa các biến với nhau.
 • - Kiểm định dữ liệu với nhiều phương pháp khác nhau để phân tích tập dữ liệu khảo sát xem các biến có mối liên hệ với nhau hay không.
 • - Tương quan và hồi qui tuyến tính: Hệ số tương quan, hồi qui tuyến tính đơn, hồi qui tuyến tính bội, phương trình hồi qui.
 • - Các công cụ phân tích dữ liệu và dự báo: SPSS, Ngô ngữ R, Python,…

03 tuần
(Tối thứ 3–5–7)

 

Liên hệ:  Khoa Công nghệ Thông tin – tầng 3 nhà C (nhà Hiệu bộ), phòng 302 – Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM;
Tel: (028) 38161673 – 136; Email:
ittc@ittc.edu.vn; Website: http://fit.hufi.edu.vn  or  http://www.ittc.edu.vn

 

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.