KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SINH HOẠT CÁC NHÓM HỌC THUẬT

10/10/2017

Thông báo kế hoạch sinh hoạt CLB Tin học tháng 10/2017

(Cập nhật ngày 15/10/2017)

 

STT      Tên nhóm                                 Thời gian             Địa điểm
01         Di động & IOT                          14h 21/10/2017   Phòng lớn nhà F (Dowload DS di động)  (DS lập trình IOT)

02         Di động & IOT                          16h 27/10/2017   Phòng lớn nhà F 

03         An toàn thông tin & MMT         16h 27/10/2017   Phòng lớn nhà F (Dowload danh sách đăng ký)

04         Lập trình Web                           08h 29/10/2017   Phòng lớn nhà F (Dowload danh sách đăng ký)

05         Kỹ năng CNTT và phát triển bản thân 08h 29/10/2017 Hội trường E. (Dowload danh sách đăng ký)

 

P/S: Địa điểm sẽ được thông báo cụ thể sau.

Mọi vấn đề có thể comment tại facebook CLB Tin học hoặc gửi mail cho tungnv@cntp.edu.vn để giải quyết.

 

Để là thành viên Câu lạc bộ Tin học, đăng ký qua link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem70iLrWfUFuubPebdX5T94FtYmlDVvDBJTdKpbVA9yz5gbw/viewform

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.