DANH SÁCH NHÓM & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB TIN HỌC

11/10/2017

DANH SÁCH NHÓM & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB TIN HỌC

(Cập nhật ngày 15/10/2017)

 

STT      Tên nhóm                                 Thời gian             Địa điểm
01         Di động & IOT                          14h 21/10/2017   Phòng lớn nhà F (Dowload DS di động)  (DS lập trình IOT)

02         Di động & IOT                          16h 27/10/2017   Phòng lớn nhà F 

03         An toàn thông tin & MMT         16h 27/10/2017   Phòng lớn nhà F (Dowload danh sách đăng ký)

04         Lập trình Web                           08h 29/10/2017   Phòng lớn nhà F (Dowload danh sách đăng ký)

05         Kỹ năng CNTT và phát triển bản thân 08h 29/10/2017 Hội trường E. (Dowload danh sách đăng ký)

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.